Arrangementer


Queertango kickstart!


I november og december afholder Hjalte og Nicolai over fire gange et forløb med intro-/begynderworkshops i queertango, hvor du gennem leg og eksperimenter kan møde argentisk tango i en queervenlig kontekst.


Undervisningen fungerer som en introduktion til argentinsk tango med fokus på at danse begge roller og at bytte roller undervejs. Der vil sikkert være dansere med forskellig erfaring til stede, og da vi bytter partner i løbet af undervisningen, kan du sagtens komme alene. Man behøver ikke komme hver gang.


Hvis du har en funktionsnedsættelse (fx nedsat syn, hørelse eller andet), er du også meget velkommen til at deltage. Du kan evt. kontakte os på forhånd, hvis du gerne vil høre mere om mulighederne, eller hvis der er særlige hensyn, vi skal tage.


Undervisningen varer ca. halvanden time. Derefter vil musikken fortsætte, og der vil være mulighed for at øve sig med de andre deltagere.


Alle er velkomne.


Tilmelding: Udfyld skema


Tidspunkter:

Lørdag den 25. nov. kl. 13.30-16.00 (afholdt)

Onsdag den 29. nov. kl. 19.30-22.00 (afholdt)

Lørdag den 9. dec. kl. 13.30-16.00

Onsdag 13. december kl. 19.30-22.00

Sted: LGBT+ Medborgerhuset, Vestergade 18E, 2. sal

(Hvis porten er låst er der indgang fra nr. 20. Du skal bruge koden fra velkomstmailen, som du modtager umiddelbart før arrangementet.)


Læs LGBT+ Medborgerhusets Adfærdskodeks

Pris: Hvis du har mulighed for det: 50 kr.

Hvad er queertango?


Argentinsk tango er en dans kendetegnet ved nærvær og forbindelse mellem dansepartnerne. Argentinsk tango danses oftest socialt og ikke for et publikum.


- Queertango promoverer gennem udøvelse af argentinsk tango accept og ligeværdighed for LGBTQI+ -personer ved at tilbyde et safe space og give den enkelte lyst og styrke til at udtrykke sig frit.


- Queertango udfordrer de traditionelle kønsroller i dansen ved at at give plads til og ved at værdsætte diversitet i identitet og udtryk.


- Queertango er politisk ved i sin kerne at være inkluderende og ved at udfordre samfundets heteronormative traditioner.


Queertangodansere opløser de traditionelle kønsroller i dansen og benytter sig ofte af at skifte mellem fører- og følgerrollen (eng.: open role). Denne praksis styrker evnen til at improvisere og til at udvikle det kreative udtryk. Målet med at danse begge roller i queertango er at skabe en stærkere forbindelse og forståelse mellem dansepartnerne samtidig med, at man kan udforske forskellige aspekter ved såvel dansen som sin egen personlighed.


Vi tilstræber selv, og opfordrer alle deltagere ved vores arrangementer, at hvert møde med et andet menneske tager udgangspunkt i at tilpasse sig og værdsætte modparten uanset køn, alder, kropstype, seksuel orientering eller danseniveau.


Gode links


Queertangobook.org

Ray Batchelors og Birthe Havmøllers omfattende side med bl. a.

- Video- og billededokumenation relevant for queertangoens historie

- Historiske oplysninger om argentinsk tango og queertangokonventioner og -traditioner

- Oplysninger om queertangoarrangementer

- E-bøger om queertango


Læs interview med queertangoentusiast og -pionér Birthe Havmøller i Out&About.


Læs mere om queertango hos Queer Tango London.


Tango.dk

Oplysninger om tangoarrangementer i Danmark og Sydsverige
KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.